Suomen Hopeasepät ry:n verkkosivut uudistuvat kevään 2018 aikana. Yhdistyksen sähköposti on info@suomenhopeasepat.fi.

Finska Silversmeder f.r. kommer att få nya webbplatser under våren 2018.
Föreningens email är info@suomenhopeasepat.fi.

The Finnish Silversmiths association website will be renewed during the Spring of 2018. The association's email is info@suomenhopeasepat.fi.


Suomen hopeasepät ry on uutta suomalaista hopeataidetta edistävä yhdistys. Yhdistys järjestää uutta hopeaa esitteleviä näyttelyitä sekä muita kulttuuritilaisuuksia. Suomen hopeasepät ry toimii linkkinä uudesta suomalaisesta hopeasta kiinnostuneiden ja tekijöiden välillä välittäen informaatiota, yhteyksiä ja kuvamateriaalia. Jäsenilleen yhdistys toimii yhteistyötä luovana tiedotuskanavana, järjestää näyttelyitä ja työmahdollisuuksia. Se seuraa sekä jalometalli- että muotoilualan kehitystä ja toimii yhteistyössä niillä toimivien kotimaisten järjestöjen kanssa. Se myös tekee tarvittaessa suomalaista hopeasepäntaidetta edistäviä aloitteita.

Kansainvälinen yhteistyö ulkomaisten hopeaseppien järjestöjen kanssa kuuluu myös yhdistyksen toimintaan.