pkoponen1
Tilaustyöt ja kirkolliset esineet

Hopeaesineet tilaustyönä 

Hopeaesineiden tilaukset etenevät samalla tavalla kuin kultasepältä timanttisormusta tilattaessa. Ennen kuin ottaa yhteyttä hopeaseppään voi jo miettiä omia toiveita sekä muita asioita mitä uudelta esineeltä kaipaa. Nämä käydään hopeasepän kanssa yhdessä läpi. Samalla on hyvä keskustella jo alustavasta budjetista. 

Hopeaseppä tekee asiakkaan toiveiden perusteella suunnitelman, joka käydään asiakkaan kanssa läpi. Tarvittavien muutosten jälkeen sovitaan lopullisesta suunnitelmasta ja esineen työstäminen voi alkaa. Joskus asiakas maksaa osan tilaustyön hinnasta jo etukäteen, tällä summalla hopeaseppä kattaa esineen materiaaleihin meneviä kuluja. 

Hopeaesineen valmistus käsityönä voi olla pitkällistä, mutta hyvin suunniteltu ja valmistettu esine kestää käyttöä ja säilyy ajankohtaisena vielä pitkään. 

 

Kirkolliset ja yhteiskunnallisesti merkittävät hopeaesineet

Hopeaesineen suunnittelussa materiaalin tuntemus on tärkeää. Kirkollisissa ja yhteiskunnallisesti merkittävien teosten suunnittelussa käytetään usein muuta kuin hopeaseppää. Muotoilun osalta tulos voi olla loistava, mutta materiaalin lainalaisuudet ja hopean edut usein jäävät huomiotta tai esineet saattavat olla jopa mahdottomia valmistaa, jolloin niiden piirustukset ja mitat joudutaan muokkaamaan uudestaan ennen kuin esinettä voidaan alkaa työstää.  Tilaajan kannalta on yleensä parempi ottaa esineen suunnitteluun ja valmistukseen heti alusta mukaan ammattitaitoinen hopeaseppä, jolloin voidaan varmistaa esineen käytettävyys ja tekninen toteutus.  Näin tilaaja voi säästää kaksinkertaiset suunnittelutyön kustannukset. Hopeasepän koulutukseen kuuluu ammattitaidon lisäksi myös vahva muotoilukoulutus.

 

Hyvin suunniteltu esine kestää muotoilullisesti aikaa ja on tarkoitukseensa sopiva. Huono muotoilu ja materiaalin tuntemus voivat aiheuttaa yllättäviä ongelmia juuri esineen käytettävyydessä. Varsinkin isojen hopeaesineiden ongelmana voi olla liian suuri paino, jolloin esinettä on hyvin vaikea käyttää. Eteenkin kirkollisissa esineissä korostuu esineen käytettävyys, sillä esineet ovat usein kovassa käytössä. Esineiden täytyy olla myös helposti puhdistettavissa, sekä vahingon sattuessa niitä on pystyttävä korjaamaan.

Korpusesineiden valmistaja antaa ohjeet esineen huoltoa ja putsausta varten.